Werkgroep Horizon4all


Horizon4all is een Nederlandse werkgroep ter bevordering van een bewustere levenswijze, ook in spirituele zin. De werkgroep heeft als doel mensen samen te brengen door middel van lezingen en workshops en zo de zoektocht naar de spirituele zin van het leven te stimuleren en te inspireren.
 
Op een wijze die heel aards is en goed te volgen, leren de gasten zichzelf en hun diepere wezen beter kennen, zodat zij de toekomst tegemoet kunnen treden en bewandelen met meer - Wijsheid - Harmonie - Vrede - Liefde - Gelijkheid - Respect.

De werkgroep bestaat op dit moment uit Boukje Paffen Veenstra (medium), Marianne Hambeukers (voorzitter), John Habets (secretaris) en Jo Steins (penningmeester).

Wat u kunt verwachten  
 
In principe wordt er ÚÚn keer per maand een openbare avond georganiseerd. Boukje Paffen Veenstra geeft dan een lezing over het thema van de avond, zoals dit aan haar is doorgegeven door haar gids. Na iedere lezing is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De gasten krijgen na de lezing de tekst hiervan via de email toegestuurd.   
 
De lezingen gaan over onderwerpen als
- Iemands levensdoel
- Wat zijn levenslessen?
- De kringloop van de ziel
- Leven na de dood in de sferen
 

Daarnaast zijn er avonden, waarbij het contact met overleden dierbaren centraal staat. Tijdens deze avonden ontvangen de gasten van de gids van Boukje een antwoord op een vooraf ingediende vraag aan een dierbare overledene. 


Ook is er een workshop intu´tief schilderen (met duiding van de schilderijen), en een avond geleide meditatie met klankschalen, begeleid door Marianne Hambeukers en Jo Steins.

 
Entree
 
De kosten voor een avond bedragen € 7,50. Dat is inclusief koffie, thee en water.
Tijd:  van 19.30 uur - 22.00 uur (de zaal is vanaf 19.00 uur open)
Locatie: Socio Project, Terbruggen 16, Eygelshoven

 

Bent u ge´nteresseerd in een van de lezingen of wilt u hier meer informatie over ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via het contactformulier. Indien u meer informatie wenst kunt u dit middels het contactformulier
aangeven.